گرانیت سنگ حجازی

گرانیت سنگ حجازی

 مدیریت: حجازی

تولیدکننده: انواع گرانیت (مروارید مشــهد

اسلب، تایباد و نهبندان)

آدرس ایمیل: hejazi.stone@gmail.com
نمابر 051-33554752
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، شــهر ســنگ، تپه سلام، مجتمع سنگبری‌ها خیابان سوم، پلاک 6
تلفن همراه: 0915-5683698 , 0915-3035797
مشــهد، شــهر ســنگ، تپه سلام، مجتمع سنگبری‌ها خیابان سوم، پلاک 6