گرانیت سنگ ظریف

گرانیت سنگ ظریف

تولید و فرآوری انواع سنگهای گرانیتی

تلفن: 56230523 -021
نمابر 56235850 -021
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن6، پلاک15
تلفن همراه: 6138810 -0912 و 7710921-0912
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن6، پلاک15
56230523 -021