گرانیت سنگ محمد

گرانیت سنگ محمد

مدیریت: ناصری

تولید کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 56232608 -021
نمابر 56232609 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، نبش گلبن یک
تلفن همراه: 1486771 -0912 و 5405630-0919
اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، نبش گلبن یک
56232608 -021