گرانیت پاریس

گرانیت پاریس

مدیریت: ابراهیمی-کریمی

تولیدکننده: انواع گرانیت نطنز، نهبندان،  خرمدره

 

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46، سنگبری پاریس
تلفن همراه: 0913-1127669 , 0913-1179020
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46، سنگبری پاریس
0913-1127669 , 0913-1179020