گروه سنگ ایران زمین

گروه سنگ ایران زمین

مدیریت: مسعود بیگی

تولیدکننده: انواع سنگهای نرم و ابزارهای

سنگی

نمابر 021-44138813-4
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان حکیم، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 2
تهران، اتوبان حکیم، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 2