گروه صنعتی علیزاده

گروه صنعتی علیزاده

مدیریت: علیزاده

آدرس ایمیل: sepehr.alizadeh7@gmail.com
وب سایت: www.alizadehco.com
نمابر 3241824 -0864
آدرس دفتر مرکزی: تهران: خیابان پاسداران، بوستان 7، پلاک 156، طبقه 3
آدرس کارخانه: محلات، قطب صنعتی صدریه، کیلومتر 1 جاده آبگرم تلفکس: 3222602-0864 : 3224666-0864
تلفن همراه: 1183314 -0912 : 2794268 -0912
تهران: خیابان پاسداران، بوستان 7، پلاک 156، طبقه 3