گروه لجستيك نسيم اطلس

گروه لجستيك نسيم اطلس

كارشناس فروش: امير برازجاني

خدمات: حمل داخلي سنگ، بارگيري و لشينگ داخل كانتينر، ترخيص، ارسال سنگ به كليه مقاصد درخواستي، ارسال كالاي نمايشگاهي براي نمايشگاههاي خارج از كشور

آدرس ایمیل: A.borazjani@atlas-group.co
وب سایت: Www.atlas-group.co
تلفن: ٤٢٤٩٨١٨١-021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خيابان بخارست، كوچه مقدس ٤، پلاك ٢١
تلفن همراه: ٧١٥٩٢٤٧-0912
تهران، خيابان بخارست، كوچه مقدس ٤، پلاك ٢١
٤٢٤٩٨١٨١-021