گروه معادن و کارخانجات جهان سنگ ماهان دلیجان

گروه معادن و کارخانجات جهان سنگ ماهان دلیجان

مدیریت: کربلایی مهدی

تولیدکننده: چینی، کریستال لایبید، تراورتن

تلفن: 086-44260434
نمابر 086-44260535
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، دلیجــان، کیلومتر1جاده محلات (پیمان، سوپرسنگ، پارسیان)
تلفن همراه: 0918-1658044 , 0918-1659436 , 0918-1659426
مرکزی، دلیجــان، کیلومتر1جاده محلات (پیمان، سوپرسنگ، پارسیان)
086-44260434