گروه کارخانجات برادران زارع (بهار خراسان)

 گروه کارخانجات برادران زارع  (بهار خراسان)

مدیریت: زارع

تولیدکننده: مرمریت روســو پاتو، مرمریت

ســــفید کاشــــمر، تراورتن کرم فریمان،

تراورتن نسکافه ای فریمان

 

 

 

وب سایت: www.kashmarstone.com
تلفن: 051-33553253 , 051-33553025 , 051-33553093
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 20جاده فریمان، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبریها، خیابان 5، صنایع سنگ 1001
آدرس کارخانه:  مشــهد، جاده فریمان، تپه سلام، مجتمع سنگبریها، خیابان دوم / مشــهد، جاده فریمان، تپه سلام، مجتمع سنگبریها، خیابان پنجم
آدرس معدن: مشــهد، جاده شــاندیز، کیلومتر4، سمت چپ
تلفن همراه: 1179764- 0915 حامد زارع و  5160004 0915 و 1152761 0915
مشــهد، کیلومتر 20جاده فریمان، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبریها، خیابان 5، صنایع سنگ 1001
051-33553253 , 051-33553025 , 051-33553093