مدیریت: نادیان

تولیدکننده: سنگهای وارداتی (امپرادور، کاپوچینو، مارمارا، لته، دهبید، مرمر و سنگهای چینی)

آدرس ایمیل: nadian.goldstone@yahoo.com
وب سایت: www.gstoneco.com
تلفن: 031-33803535
نمابر 031-33802054
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، سنگبری گلدستون
تلفن همراه: 0913-1888944
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، سنگبری گلدستون
031-33803535