گلستان سنگ جعفری

گلستان سنگ جعفری

مدیریت: روح اله جعفری وپسران

تولیدکننــده: تولید و فرآوری انواع ســنگ

تراورتن (آتشکوه و دره بخاری) و تراورتن محلات

 

 

تلفن: 086-43325111
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی نیم‌ور، خیابان مروارید 2 و خیابان زمرد 1
تلفن همراه: 0918-1659387
شــهرک صنعتی نیم‌ور، خیابان مروارید 2 و خیابان زمرد 1
086-43325111