مدیریت: رضا آذری

توزیع کننده: انواع سنگهای گرانیت، تراورتن، مرمریت و سنگهای آنتیک

تلفن: 0263-4301060
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بلوار باغستان، بازار سنگ، ردیف اول، قطعه 1
تلفن همراه: 0912-5671639 * 0912-1698410 * 0912-1692501
کرج، بلوار باغستان، بازار سنگ، ردیف اول، قطعه 1
0263-4301060