مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

آدرس ایمیل: ali_rohollahy@yahoo.com.
وب سایت: www.golestanstone.com
تلفن: 031-33807263
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش چهارراه 46
تلفن همراه: 0913-1191897 , 0913-8800193
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش چهارراه 46
031-33807263