گلو بادامی جرقويه

گلو بادامی جرقويه

موقعيت:250 كيلومتری جنوب شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن سفيد

بهرهبردار: شرکت ثمین سنگ سنائی

آدرس بهرهبردار: خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی، کوچه روح

تلفن همراه: 09132027015