مدیریت: مقبل

تولیدکننده: انـواع سـنگ‌های تراورتــن، مرودشت چینی نیریز

 

تلفن: 051-366712128
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده ســنتو، آزادی 115، انتهای میلان، نبش شهر سنگ 6
تلفن همراه: 0915-3168351 , 0936-3737026
مشــهد، جاده ســنتو، آزادی 115، انتهای میلان، نبش شهر سنگ 6
051-366712128