گلی تراشکاری

گلی تراشکاری

مدیریت: حسن گلی

تولیدکننده: دستگاههای سنگبری

تلفن: 031-33807121
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان16، جنب سنگبری عصر جدید
تلفن همراه: 0913-1128156
اصفهان، محمودآباد، خیابان16، جنب سنگبری عصر جدید
031-33807121