گل سنگ‌ آباده

گل سنگ‌ آباده

مدیریت: اقبالی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

تلفن: 021-44250352 , 035-35274162
نمابر 021-44250349 , 035-35275163
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار مــرزداران، بازار سنگ پایتخت، غرفه26  / یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، سنگبری بهار
تلفن همراه: 0912-1268670 , 0913-1512399
تهران، بلوار مــرزداران، بازار سنگ پایتخت، غرفه26  / یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، سنگبری بهار
021-44250352 , 035-35274162