مدیریت: محمد تقی امیری

تولیدکننده: انــواع ســنگهای تزئینــی،

ساختمانی، صادراتی و تراورتن

تلفن: 086-43236057
نمابر 086-43236056
آدرس دفتر مرکزی: محلات، خیابان انقلاب، جنب استادیوم ورزشی
آدرس کارخانه: محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان گلایل شرقی
تلفن همراه: 0918-3662023 , 1691788 0918 ,1765458 -0912 ,1659335 0918, 3891284-0912
محلات، خیابان انقلاب، جنب استادیوم ورزشی
086-43236057