مدیریت: برادران گنجعلی

عرضه‌کننــده: انواع سنگ‌های چینی، نیریز، تراورتن، گرانیت و گیوتین

 

 

تلفن: 051-35593103
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شــاندیز، بین مدرس 21 و 19
تلفن همراه: 0915-5022667 , 0915-5592135
مشهد، جاده شــاندیز، بین مدرس 21 و 19
051-35593103