گنو سنگ کارخانه

گنو سنگ کارخانه

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی همراه ابزار کلاسیک

وب سایت: www.gnustone.ir www.gnustone.com
تلفن: 55338511 -021 و 56236511-021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبــان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن7، سمت راست
تلفن همراه: 3483341 -0912
اتوبــان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن7، سمت راست
55338511 -021 و 56236511-021