مدیریت: علی آغنده

تولید و عرضه سنگ گوهره خرمآباد و مرمریت هرسین

تلفن: 021-33883311
نمابر 021-33883339
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 125
تلفن همراه: 0916-7066033
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 125
021-33883311