گوهره تالاندشت

گوهره تالاندشت

موقعيت: ماهي دشت روستای تالاندشت

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: علی اشرف عالیزاده

آدرس بهرهبردار: كرمانشاه، خيابان شریعتی، كوی گرمابه نور، پلاک 20