مدیریت: مهدی محب محمدی

تولیدکننده: انواع تراورتن حاجیآباد و مرمریت

تلفن: 33802112 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 0913-4000205
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
33802112 -031