مدیریت: اسماعیل شفیعی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی

تراورتن و مرمریت

 

 

تلفن: 021-56231652
نمابر 021-56231654
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبــان تهران-قم، شهرک شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن3،  پلاک 9
تلفن همراه: 0912-1140857
تهران، اتوبــان تهران-قم، شهرک شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن3،  پلاک 9
021-56231652