یاقوت آذرشهر

یاقوت آذرشهر

مدیریت: بخشی- بابازاده

تولیدکننده: انــواع تراورتن به صورت کوپ و بریده

آدرس ایمیل: esbaba82@gmail.com
تلفن: 0413-4231513
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شــرقی، تبریز، آذرشهر، کیلومتر 2جاده مراغه، نرسیده به سه راهی سنگاب آذرشهر
تلفن همراه: 0914-4085695 (بخشی) 4163038-0914 (بابازاده)
آذربایجان شــرقی، تبریز، آذرشهر، کیلومتر 2جاده مراغه، نرسیده به سه راهی سنگاب آذرشهر
0413-4231513