یاقوت (سنگبری عزیزی)

یاقوت (سنگبری عزیزی)

مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن (کرم سابیده و چرمی)

 

تلفن: 025-33440002
آدرس دفتر مرکزی: جاده کاشــان، کیلومتر، 10خیابان امیرکبیر، نبش 15متری اول
تلفن همراه: 0912-3512036
جاده کاشــان، کیلومتر، 10خیابان امیرکبیر، نبش 15متری اول
025-33440002