مدیریت: امیرحسین حیدرزاده

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت و تراورتن و کارهای حجمی

آدرس ایمیل: info@azaringroup.com
وب سایت: www.azaringroup.com
تلفن: 035-32632580-83
نمابر 035-32632581
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شهرک سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1531491
یزد، تفت، شهرک سفیدکوه
035-32632580-83