مدیریت: جلال اسلامی

تولیدکننــده: انــواع ســنگ‌های مرمریت،

تراورتن و مرمر به صورت تایل و اسلب

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: info@yazdcarrarastone.com www.yazdcarrara@yahoo.com
وب سایت: www.yazdcarrarastone.com
تلفن: 035-35276570-2
نمابر 035-35275170
آدرس دفتر مرکزی: یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، زارچ، شهرک صنعتی زارچ، سنگبری کارارا
تلفن همراه: 0913-1523326
یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، زارچ، شهرک صنعتی زارچ، سنگبری کارارا
035-35276570-2