مدیریت: شیاسی

آدرس ایمیل: mohsen_shiasi@yahoo.com
وب سایت: www.irusf.com
تلفن: 021-56236881 , 021-56236871
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 9، پلاک 21
تلفن همراه: 0912-3784768 , 0912-4444048
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 9، پلاک 21
021-56236881 , 021-56236871