یکتا سنگ آراد نیم‌ور

یکتا سنگ آراد نیم‌ور

مدیریت: امیر حسین محمد حسینی

فرآوری ســــنگهای تزئینی و ساختمانی

(کوپ، اســلب، تایل، تراورتن و مرمریت)

آدرس ایمیل: arad-stone@yahoo.com
تلفن: 086-43325050
نمابر 086-43325151
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، نیم‌ور، شهرک صنعتی شهید بابایی، خیابان اول
تلفن همراه: 0918-1659337
محــلات، نیم‌ور، شهرک صنعتی شهید بابایی، خیابان اول
086-43325050