مدیریت: غفاری

تولیدکننده: انواع ماشین‌آلات سنگبری

 

آدرس ایمیل: info@yekta-s.com
وب سایت: www.yekta-s.com
تلفن: 031338138241-25 * 031-33801728
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 22
تلفن همراه: 09131121658 (غفاری) و 2132374-0913 (دهقان)
اصفهان، محمودآباد، خیابان 22
031338138241-25 * 031-33801728