مدیریت: محمدرضا مهاجرانی

آدرس ایمیل: seaeshgh@yahoo.com
تلفن: 086-33236194
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی
تلفن همراه: 0918-7659740
شهرک صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی
086-33236194