مدیریت: یگانه پور

تولیدکننده: انواع ســنگهای مرمریت و تراورتن

آدرس ایمیل: yeganehstone@yahoo.com
تلفن: 071-37134505 , 071-37758288
نمابر 071-37134526
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، کیلومتر 7جاده فسا- برمشور، 16متری، سنگبری یگانه
تلفن همراه: 0917-1117519 , 0917-1179569
فارس، شیراز، کیلومتر 7جاده فسا- برمشور، 16متری، سنگبری یگانه
071-37134505 , 071-37758288