مدیریت: حسنی

تولیدکننده: سنگ‌های یادبود

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده امام رضا، بعد از خاورشهر، اول جاده قاسم‌آباد-تهرانچی
تلفن همراه: 0912-1119374  _ 0912-3086230
تهران، جاده امام رضا، بعد از خاورشهر، اول جاده قاسم‌آباد-تهرانچی