صلصالی مجتمع معادن و کارخانجات

مدیریت: صلصالی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر

آدرس ایمیل: info@salsalimarble.com
وب سایت: www.salsalimarble.com
تلفن: 021-88881448-9 , 031-45836707-9 , 031-45836001
نمابر 021-88662899 , 031-45836710 , 031-45836715
آدرس دفتر مرکزی: تهــران ، خیابان جردن، خیابان طاهری، پلاک 23، طبقه 3
آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، مجتمع فرآوری صلصال سنگ سپاهان / اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، برش سنگ ایران
تلفن همراه: 0913-1113142
اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، مجتمع فرآوری صلصال سنگ سپاهان / اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، برش سنگ ایران
021-88881448-9 , 031-45836707-9 , 031-45836001