24معصوم بوانات

24معصوم بوانات

استان فارس

نوع سنگ: مرمریت

بهره‌بردار: شایان مرمریت شيراز

آدرس بهره‌بردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک232، طبقه 2

تلفن: 13 -88500911 -021
13 -88500911 -021