62 خوی تعاونی معدن

62 خوی تعاونی معدن

مدیریت: هاشم زاده

نوع سنگ: سیلیس ممتاز، مرمریت سفید و

مشکی، تراورتن سفید

نمابر 88004464 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان 19، تقاطع فجر2، پلاک 24، طبقه 3
آدرس معدن: آدرس معدن سیلیس: آذربایجان غربی، خوی، بخش زرآباد، روستای حودر آدرس معدن مرمریت مشکی و طوسی: آذربایجان غربی، خوی، روستای گزل‌جا آدرس معدن بوکان: بوکان، آذربایجان غربی شهرستان میاندار 10 کیلومتر به طرف بوکان
تلفن همراه: 1398901 -0912 : 3613685 -0914
تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان 19، تقاطع فجر2، پلاک 24، طبقه 3