نماینده رسمی شرکت ایتالیا در ایران، شرکت تجارتی سنمار

مدیریت: سنمار

آدرس ایمیل: asenemar@yahoo.com
تلفن: 021-88783167-9
نمابر 021-88888092
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20، واحد 8 و 9
تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20، واحد 8 و 9
021-88783167-9