نمایندگی ایران شرکت پاویر تجارت ایرانیان

مدیریت: جان نثاری

تولیدکننــده: رزین‌های UV Epoxy

AKS مواد ضدآب، بهینه‌کننده سنگ

 

آدرس ایمیل: info@pavirco.com
وب سایت: www.pavirco.com
تلفن: 021-88629079 : 021-88629112
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، ما بیـــن چهارراه خیابان 20 و 18 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، ما بیـــن چهارراه خیابان 20 و 18 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
021-88629079 : 021-88629112