(نماینده رسمی شرکت ایتالیا در ایران، شرکت تجارتی سنمار)

مدیریت: سنمار

آدرس ایمیل: info@cofiplast.it
وب سایت: www.cofiplast.it *www.senemar.net
تلفن: 021-88783167-9 : 88783188 -021
نمابر 021-88888092
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20
تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20
021-88783167-9 : 88783188 -021