گروه تخصصی احیای سنگ بتون

مدیریت: رستمی

تولیدکننده: کف‌های بتنی، ســنگ فرش و

ســرامیک با تکنولوژی مدرن و ریزدانه‌های

اصلی به وسیله دســتگاه‌های ایتالیایی ضد

آب، ضد لک، براق و همنواخت می‌شود.

 

آدرس ایمیل: info@exfloor.ir
وب سایت: www.exfloor.ir
تلفن: 021-22473620 : 021-22471768
آدرس دفتر مرکزی: تهران، مینی‌ســیتی، ضلع جنوبی اتوبــان ارتش، پــلاک24، مجتمع میلاد، بلوک 4، واحد4
تلفن همراه: 0912-8987392 : 0912-8487659
تهران، مینی‌ســیتی، ضلع جنوبی اتوبــان ارتش، پــلاک24، مجتمع میلاد، بلوک 4، واحد4
021-22473620 : 021-22471768