(نمایندگی در ایران)

مدیریت: جمالی

تولیدکننده: دستگاه اره زنجیری با عمق مفید برش 8 متر

 

 

وب سایت: www.fantinispa.it
تلفن: 021-88757678
نمابر 021-88757679
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد 904
تلفن همراه: 0912-2882306
تهران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد 904
021-88757678