Herpimar (هرپیمار)

 Herpimar (هرپیمار)

نمایندگی ایران

مدیریت: علیرضا نظیفی

واردکننده: ابزارهای مکانیزه سنگ تیشه‌ای

 

وب سایت: www.herpimar.com
تلفن همراه: 0912-1752621