نمایندگی ایران شرکت پاویر تجارت ایرانیان

مدیریت: علیرضا جان نثاری

تولیدکننده: دستگاه ساب و پولیش

 

آدرس ایمیل: info@pavirco.com
وب سایت: www.pavirco.com
تلفن: 33 -88629079 -021
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهار راه خیابان 20 و 18 آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهار راه خیابان 20 و 18 آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
33 -88629079 -021