نمایندگی ایران گروه مهندسی ماهان

مدیریت: سامان اسماعیلی

تولیدکننده: انواع رزیـن ماستیک و واکس‌های پوشش دهنده

 

آدرس ایمیل: mahan_eng@hotmail.com
وب سایت: www.kolossal.com * www.mahaneng.com
تلفن: 021-22894846-7
نمابر 021-22894799
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابان شــریعتی، بالاتراز میردامــاد، نبــش کوچه زرین، بــرج مینا، طبقه 12، واحد3
تلفن همراه: 0912-1343776
تهــران، خیابان شــریعتی، بالاتراز میردامــاد، نبــش کوچه زرین، بــرج مینا، طبقه 12، واحد3
021-22894846-7