مدیریت: جمالی

آدرس ایمیل: www.marmomeccanica.com
تلفن: 021-88757678 : 021-88757679
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد904
تلفن همراه: 0912-2882306
تهران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد904
021-88757678 : 021-88757679