مدیریت: حسینی

توری جهت استحکام بخش پشت سنگ اسلب و تایل

توری کوپ مخصوص پیچیدن سنگ

 

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار کوهک، خیابان صدا و سیما، خیابان تهیم غربی، گروه ماسیمو
تلفن همراه: 09999917971
تهران، بلوار کوهک، خیابان صدا و سیما، خیابان تهیم غربی، گروه ماسیمو