(بازرگانی محمدرضا مختاری)

مدیریت: محمدرضا مختاری

واردکننده: تیغه سنگبری و ابزارآلات سنگبری

 

تلفن: 021-33740025 : 021-33388687
نمابر 021-33387787
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، فدائیان اســلام، تقاطع پل سیمان، پلاک 471، فروشگاه مختاری
تلفن همراه: 0912-1123274 : محمدرضا مختاری
تهــران، فدائیان اســلام، تقاطع پل سیمان، پلاک 471، فروشگاه مختاری
021-33740025 : 021-33388687