مدیریت: حاج سید جوادی

کلیه خطوط ماشین‌آلات فرآوری سنگ

تولیدکننده: مولتی وایر بـرای تولید اسلب‌های ماربل و گرانیت

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: pedrini.iran@gmail.com
وب سایت: www.pedrini.it
تلفن همراه: 7000939 0912 (حجازی نیا)