نماینده خدمات پس از فروش ایتالیا درایران، شرکت تجارتی سنمار

مدیریت: سنمار

آدرس ایمیل: asenemar@yahoo.com
تلفن: 021-88783167-9
نمابر 021-88888092
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20
تهران، خیابان آفریقا، کوچه قبادیان شرقی، پلاک20
021-88783167-9